thế có ai biết cách người ta lau miệng bằng đũa chưa? "quý tộc" hẳn hoi đấy nhá! Rối nhỡ!