Bầu chọn của thachthanhtai:
1. Qua đèo Ngang (Bà huyện Thanh Quan)

Ý kiến cá nhân:
tôi rất cảm phục tác giả vì bà là một trong những nhà thơ nữ xuất sắc
(Bài viết được gửi tự động)

(Bầu chọn này đã bị huỷ bởi Admin với lý do: Không phải t…