Lặng lẽ bồng bềnh, lặng lẽ bay,
Mấy người để ý, mấy ai hay?
Hỏi trăng đâu đó mà tư lự,
Tìm nửa tràn đầy, tìm nửa say?

Qua rồi tuổi mộng có biết không?
Đừng ôm tiếc nuối mãi trong lòng,
Đừng khư hình bóng vầng trăng khuyết.
Tìm nửa tràn đầy? hẹn tháng sau.