Nỗi buồn ta thả lên trời
Niềm vui san sẻ cho người thân thương