Đêm mưa em sợ hoá thành chồi non
Tình em mòn mỏi bỗng mơ hiện về!