NGÀY XUÂN
                      Ngày xuân mai nở,đào cười
                  Ngắm hoa mà nhớ con người ngày xưa.
                      Cơn mưa xuân vẫn lưa thưa
                  Đã lâu mà vẫn còn chưa quên người.