Lời xưa

Lời xưa nay đã héo hon
Nắng chưa lưu dấu gầy còm trong tim
Cố nhân ruột thắt chân chim
Có thương có nhớ mới tìm đến nhau

Cách ngăn tình buốt qua mau
Nào trăng với gió cho đau lòng nầy
Bây giờ nứt nẻ luống cày
Duyên ơi son sắt, chau mày tang thương

Lời ai ngọt lịm như đường
Gởi trong làn gió bay phương nào rồi
Nẻo chờ đắng chát bờ môi
Luyến yêu nhung nhớ buông xuôi giòng đời

Lãng đảng theo áng mây trôi
Người đâu chẳng biết, liệu hồi cố hương
Hay còn tung cánh muôn phương
Chim…