Bầu chọn của doancanh:
1. Hoàng Hạc lâu (Thôi Hiệu)

Ý kiến cá nhân:
hoàng hạc lâu là bài thơ về nõi niềm nước chảy mây bay của con người trước cái đã qua không bao giờ trở lại.  con người hữu hạn còn cuộc sống là vô hạn tiếc nuối là một trong những cảm xúc nhân văn của con người
(Bài viết được gửi tự động)