khóc trong tiếng nấc nghẹn
cười trong cái mênh mang
cười khóc không thành tiếng
ngẩng đầu muốn thét vang...