Chim ri
trên đồng có lũ chim ri
nhìn ra thấy chúng bay đi bay về
bay đi ăn thóc thả thê
bay về làm tổ tại quê hương mình
Huy Thắng