Bầu chọn của tun_lady:
1. Đêm nay Bác không ngủ (Minh Huệ)

Ý kiến cá nhân:
bài thơ đã kể vè môt đêm không ngủ vì lo cho đoàn dân công
(Bài viết được gửi tự động)

(Bầu chọn này đã bị huỷ bởi Vanachi với lý do: Không phải thơ Đường)[/co…