Tôi lại biết lịch sử câu thơ ứng khẩu đó của PUSKIN như sau - Trên lớp học thời thơ ấu của PUSKIN, vào giờ học địa lý hôm đó có một bạn cùng lớp  trả lời thầy câu hỏi mặt trời mọc ở hướng nào, người bạn trả lời mặt trời mọc ở đằng tây, khi đó PUSKIN đang đùa nghịch (hay ngủ gật gì đó. . .)thì bị thầy phạt và hỏi lại PUSKIN, học trò đó trả lời đúng hay sai, vốn PUSKIN là người rất thông minh và không bao giờ làm mất thể diện người khác, mặc dù biết bạn trả lời sai nhưng PUSKIN đã vẫn giữ được thể…