Nắng ơi! 1
-----------------------
Nắng ơi ở đâu đấy?
Sao chẳng ghé sang đây?
Để chú mèo ủ rũ
Nằm ngái ngủ đêm ngày

Nắng ơi ở đâu đấy?
Sao chẳng về xua mây?
Để trời mang giông tố
Đổ ập xuống nơi đây

Nắng ơi ở đâu đấy?
Về nhuộm lá trên cây
Thiếu nắng lá héo gầy
Diệp lục đà biến sắc

Nắng ơi ở đâu đấy?
Về với em hôm này
Sưởi lòng không còn giá
Hồn chẳng ngập mây bay.
-----------------------
ĐT 14/08/2013

        Nắng Ơi! 2
-----------------------------
Nắng ơi, nắng ơi…