Áo Lụa Bên Cầu !

Em qua áo lụa bên cầu
Phất phơ giữa ngọn cho sầu tương tư
Anh về gom nhặt lá thư
Ngàn câu anh viết ý thư thêm màu

Em qua áo lụa bên cầu
Để anh nhung nhơ cho nhàu mắt thơ
Em đi anh biết bơ vơ
Nước non một dạ còn trơ tấm lòng

Em đi bến đổ đò ngang
Gió hiu lất phất bên hàng phi lao
Dòng sông nước chảy lao xao
Lòng anh muốn hỏi biết bao ngày về

Em đi nhớ hẹn ngày về
Cho anh nhung nhớ nguyện thề đợi mong
Khi nào cá chẳng lội sông
Xương rồng chết hạn thì lòng phụ…