LỜI CHÀO
Tôi, thành viên mới có lời
Xin chào tất cả mọi người ở đây
Yêu thơ tôi đến chốn này
Xin làm quen, siết chặt tay mọi người
Ngập ngừng, vừa bước tới nơi
Còn nhiều bỡ ngỡ, mong lời cảm thông
Giao lưu tình bạn ấm nồng
Mong sao ý hợp, tâm đồng, tin yêu
Trần Thu Thuỷ