NHỚ EM

Em như làn gió
Mát dịu hồn anh
Lòng cứ chối quanh
Nhưng sao dối được

Chỉ rời một bước
Đã nhớ về em
Tưởng tượng lại xem ?
Sao mà yêu thế!

Liệu anh có thể
Ngừng nhớ về em
Như sóng biển xanh
Ngừng xô bờ cát

Nỗi nhớ dào dạt
Lớp lớp xô nhau
Con tim nhói đau
Một ngày không gặp

Người người có cặp
Mình cũng có nhau?
Bỏ lại nỗi đau
Về miền hạnh phúc

Nỗi nhớ có thực
Tình liệu hư vô?
Ngàn con sóng xô
Trong lòng biển cả

Sóng cồn vật vã
Anh hiểu một điều :
Em…