“Tiếng thu” là một bản hoà tấu đằm thắm và êm ả của tiết giao trời đông hạ. “Tiếng thu” là tiếng se lòng của con người trước những xúc cảm mới lạ của thiên nhiên. Hãy tưởng tượng như một ngày, có một giọt sương rơi từ chiếc lá xanh non xuống chạm đất, tiếng sương rơi bình thẳm như “tiếng thu” của Lư vậy. Câu từ của người dường như đó đã vượt trên mức câu từ, nó trở về với câm lặng, nó chỉ là cảm xúc thôi, nó không chú trọng tính nhạc điệu mà dường như có nhạc điệu. Một tâm hồn không thực không b…