Bầu chọn của Liberty:
1. Hoàng Hạc lâu (Thôi Hiệu)

Ý kiến cá nhân:
mình thấy bài này quả thực rất hay !
(Bài viết được gửi tự động)