Lê thện phương minh muốn kiết bạn cùng những bạn trẻ như mình và các anh chị trong hội có được không vậy?