Tình lang

Gió lùa đêm luống thở dài ...
Nỉ non nức nở mưa ngoài mái hiên ...
Hoa xuân héo , nắng hạ phai ...
Thu qua đông tới sầu ai võ vàng ...
Tình Lang ! Tình Lang ! Tình Lang !
Chàng đi diệu vợi quan san
Thiếp ngồi vò võ riêng mang ê chề
Nhớ chàng khi tỉnh khi mê
Dàu dàu nét mặt ủ ê thân gầy
Nhạt môi son , rối tóc mây
Chân mày nhớ nét tay ai tô chì ...
Tình sao kẻ ở người đi
Người sao người nỡ phân ly hỡi người ...
Lòng riêng riêng những ngâm ngùi
Giật mình thôi đã sang rồi Bình…