Tôi bước tới Cồn Tiên
Bờ cát dài trải mãi
Dấu chân tôi để lại
Sóng xoá hết đi rồi

Tôi ngồi giữa đất trời
Lòng bỗng vui vui quá
Tôi thấy mình nhỏ bé
Giữa bến nước mênh mông

Những con sóng tự trong
Tràn lên sao dữ dội
Đập mạnh mãi vào bờ
Tràn cơn này cơn khác

Lần đầu tiên tôi hát
Giữa bến nước mênh mông
Sóng dội tự bên trong
Bùng lên sao dữ dội

Có lẽ trời định tội
Quả là sóng rất "Tiên"
Có cái gì linh thiêng
Tự bên trong lòng Biển

Không ai người điều khiển
Sóng nước…