Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [97] [98] [99] [100]

Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Các anh có đem theo còng số 8 thì bắt luôn tôi đi, nó còn dễ chịu hơn việc các anh cứ đem “thế lực thù địch” ra dọa tôi mãi! Chả lẽ dân tộc này lên cơn đại tự sát hay sao mà giặc thì để mặc cho nó hoành hành còn nội bộ thì truy bức, cắn xé nhau quyết liệt thế này?

ĐÀO TIẾN THI
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

Người ta có thể chất chứa mọi thứ để dành cho một năm nhưng họ không biết rằng họ có thể chết trước khi đêm đến.(L.E.Tôn-xtôi)
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

Phải tập cho mình có một thái độ thản nhiên, điềm tĩnh trước mọi khiêu khích của cuộc đời.(K D)
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Tôi đau đớn vì dám nghĩ nhưng lại không dám nói ra. Nếu dám nói thì lại không dám viết và nếu tôi dám viết thì chẳng nơi nào chịu đăng bài tôi cả.

Chết là một từ nặng nề, nhưng ở Trung Quốc, trong nhiều trường hợp, không chết thì xã hội không xem trọng điều mình muốn nói và không chết thì không thể giải quyết được vấn đề gì.


Từ Hoài Khiêm
Tổng biên tập một phụ trương của Nhân dân Nhật báo
Những câu nói trước khi nhảy lầu tự sát 22/8/2012
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

Bạn sẽ không bao giờ sống nếu cứ mải đi tìm ý nghĩa cuộc sống.(A.L.Bert Camus)
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

Hy vọng của con người- đó là ý nghĩa của sự sống và sự chết.(Andre Malrax)
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

Thà được cứu sống một cách ngu ngốc còn hơn chết một cách thông minh.(KD)
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

Kẻ hiếu danh, việc làm thường giả dối.(Lã Khôn)
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

Xét nét quá nhiều người ghét, nhưng hời hợt quá cũng không mấy kẻ ưa. (Feurzinger)
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

Người khôn không đánh nhau với số mạng mà đánh nhau với lẽ phải. (Trần Kế Nho)
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [97] [98] [99] [100]