Trang trong tổng số 8 trang (72 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Vô Thanh

Xin dâng lên ai yêu vô thanh!

Ôi, vô thanh! Hay ho!
Âm vang hơi hơi chua.
Trong khi nghe như thơ
Nghe xong, ngang như cua!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoài Thanh

Anh   Phương đã viết:
Hôm nay em đi ghi âm thanh thơ say...
Thơ say em tuy khô không hay
Nhưng anh yêu em ...nên anh khen
Thơ em hay..!
Em vui ...nâng li cay trên tay
Lâng lâng ...Em say ...!
Hai ta bâng khuâng tay trong tay
Anh hôn em ...Em say....!
Đêm nay em không sao quên anh
Vô trang thơ ...nom mail...
Mong anh vô .....!
Vô nhanh nghe anh...
Em mong ghê....

em ;MA LA CANH
Hôm qua em tôi thu thanh thơ
Nghe ngây ngây tây tây như mơ
Men thơ em say bao thi nhân thăng hoa bay lên mây xanh
Xin mail
Em cho
Anh quay đi lui
Em vui chưa?
Anh kay ..
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Mơ Trong Mưa

Hôm nay mưa rơi như hôm nao
Anh đi trong mưa tim xôn xao
Mơ tay ôm em, môi hôn em
Y như hôm xưa ta yêu nhau.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quế Chi

Tuấn Khỉ đã viết:
Mơ Trong Mưa

Hôm nay mưa rơi như hôm nao
Anh đi trong mưa tim xôn xao
Mơ tay ôm em, môi hôn em
Y như hôm xưa ta yêu nhau.
Nghe hôn tim ta hơi nôn nao
Trong mưa ai bên ai ôm eo  mơ sao
Mơ như ai ôm em,môi hôn em
nhưng
Ta đang kiêng khem!
Có một lời yêu ngỏ muộn màng
Mà thành mong nhớ cháy tâm can
TT
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Quế Chi đã viết:
Tuấn Khỉ đã viết:
Mơ Trong Mưa

Hôm nay mưa rơi như hôm nao
Anh đi trong mưa tim xôn xao
Mơ tay ôm em, môi hôn em
Y như hôm xưa ta yêu nhau.
Nghe hôn tim ta hơi nôn nao
Trong mưa ai bên ai ôm eo  mơ sao
Mơ như ai ôm em,môi hôn em
nhưng
Ta đang kiêng khem!
Mơ Trong Mưa

Hôm nay mưa rơi như hôm nao
Anh đi trong mưa tim xôn xao
Mơ tay ôm em, môi hôn em
Y như hôm xưa ta yêu nhau.

Nhưng em kêu em đang kiêng khem
Cho nên ôm thôi, không hôn đâu!


:((
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Baba Yaga

Ta đang mong xem hai ngươi hôn nhau
Pê đê ôi

Ôm thôi không phê!
Trong một thoáng cổng thần tiên vừa khép
Phù thủy già trong dáng vóc Thiên Nga
Úmbala...bala
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Baba Yaga

Em tôi không vui khi trông mưa rơi
Tôi đưa em đi chơi muôn nơi
Không ô che thân em như khoe
Mua thu hôn em ,ôm em như bao che
Vui em he!
Trong một thoáng cổng thần tiên vừa khép
Phù thủy già trong dáng vóc Thiên Nga
Úmbala...bala
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Anh Phương

Hoài Thanh đã viết:
Anh   Phương đã viết:
Hôm nay em đi ghi âm thanh thơ say...
Thơ say em tuy khô không hay
Nhưng anh yêu em ...nên anh khen
Thơ em hay..!
Em vui ...nâng li cay trên tay
Lâng lâng ...Em say ...!
Hai ta bâng khuâng tay trong tay
Anh hôn em ...Em say....!
Đêm nay em không sao quên anh
Vô trang thơ ...nom mail...
Mong anh vô .....!
Vô nhanh nghe anh...
Em mong ghê....

em ;MA LA CANH
Hôm qua em tôi thu thanh thơ
Nghe ngây ngây tây tây như mơ
Men thơ em say bao thi nhân thăng hoa bay lên mây xanh
Xin mail
Em cho
Anh quay đi lui
Em vui chưa?
Anh kay ..
Tuy em cho ai kia gmai
Nhưng em yêu yêu anh vô biên
Xin anh yêu
Không quay lui
Ta say...say  hôm nay đi anh
Cho em thăng hoa bay lên may xanh...
Yêu em đi....

MA LA CANH
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Chằn Shrek

NGU NGƠ

Hôm đi cine em vui không?
Bên em xem phim anh thôi ...lông bông!?
Thôi đi rông
Thôi đua chen ganh câu thơ
Thôi buông tơ cua...lơ mơ!
Hôm nao ta canh mua ...cu đơ!
Hai ta ôi ăn rơ ...Hơ hơ hơ!
:P
Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Anh Phương

Hôm đi cine em không vui
Anh đưa em đi chơi loăng quăng
Chơi con quay
Ô hay hay
Hôm nay em mong anh như bao hôm
Đưa em đi cape đi anh....
Đêm trăng thanh....
Xin trao nhau
....E...
MA LA CANH
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 8 trang (72 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ›Trang sau »Trang cuối