Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Vanachi

Tên bài thơ: Và cứ ngỡ giọng nói người mãi mãi
Tác giả: Anna Andreevna Akhmatova (Nga)
Gửi bởi letam
Ngày gửi: 11/07/2011 08:44
Xoá bởi: Vanachi
Lý do xoá: Không có nguyên tác


(Bài viết được gửi tự động)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vanachi

Bản dịch của Hồng Thanh Quang
Gửi bởi letam
Ngày gửi: 11/07/2011 08:44Và cứ ngỡ giọng nói người mãi mãi
Chẳng bao giờ vang lên ở nơi đây.
Chỉ có gió của thời kỳ đồ đá
Gõ miên man những cánh cổng đen dày.

Và cứ ngỡ tai qua nạn khỏi
Gầm trời này chỉ mỗi mình tôi,
Bởi tôi kẻ đầu tiên muốn được
Cạn một hơi ly rượu độc chết người...

1917, Slepnevo


Chú thích:
http://www.hongthanhquang...aspx?page=p1ct&tid=27

(Bài viết được gửi tự động)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]