Trang trong tổng số 26 trang (253 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [23] [24] [25] [26]

Ảnh đại diện

Hoa Sơn

GIẬN

Mến tặng cô giáo của tôi

Giận thì giận mà thương thì thương
Anh không biết nên thương hay giận nữa
Trái tim anh quắt quay trong hai nửa
Giận bên này lại rộng phía bên thương

Em ở đâu giữa biển cả mù sương
Quy luật thời gian xóa nhòa dần hình dáng
Duy câu hát trong lòng anh thấp thoáng
Duyên cớ gì thoắt đến, thoắt đi

" Người đâu gặp gỡ làm chi..."
Ơi Nguyễn Du rõ cảnh mình sao nhỉ
Có thế thôi? Cuối cùng cũng chỉ:
"Giận thì giận mà thương thì thương"?
Thập tải luân giao cầu cổ kiếm. Nhất sinh đê thủ bái mai hoa.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nghia Hoa

GIẬN HAY THƯƠNG ?

Giận thì có giận, thương còn thương
Giận có bao nhiêu ? Nhớ lạ thường !
Thương-Giận, Giận -thương, Thương- Giận ,Giận...
Giận thì có giận vẫn muốn …thương
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyên An_

Theo dấu chân người để biết thương
Để biết giận nhau đến lạ thường !
Nhủ lòng thật giận- không thương- giận
Không thương- giận, giận, giận- không thương !

NA.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 26 trang (253 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [23] [24] [25] [26]