Tên bài thơ: Thỏ thẻ với Mẹ
Tác giả: Trương Vĩnh Ký (Việt Nam)
Gửi bởi Viên Vy
Ngày gửi: 21/07/2020 09:33
Xoá bởi: Vanachi
Lý do xoá: đề nghị gửi lại khi có nguồn tham khảoTrẻ kia nói với mẹ rằng
Bây giờ con nhỏ mẹ hằng dấu yêu
Khi hun hít lúc nâng niu
Sóc chăn buổi giỡn dắt dìu hồi chơi
Con cười, mẹ cũng vui cười
Con buồn mẹ cũng bồi hồi buồn theo
Mẹ ơi lòng mẹ bao nhiêu
Dành thương con cả chẳng hồi nào không
Chừng nào con đặng lớn khôn
Công ơn của mẹ con mong đền bồi.

(Bài viết được gửi tự động)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.