Trang trong tổng số 21 trang (201 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

BS. Trần Bồng Lai

http://i747.photobucket.com/albums/xx118/thaythuoczom/www12-1.jpg

Thơ thì giống Aspirin
Nhạc thì cũng tựa Amoxicilin ấy mà
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

BS. Trần Bồng Lai

http://i48.photobucket.com/albums/f226/phongtran452000/HIHOA/indo01.jpg
http://i48.photobucket.com/albums/f226/phongtran452000/HIHOA/indo02.jpg
http://i48.photobucket.com/albums/f226/phongtran452000/HIHOA/indo03.jpg
http://i48.photobucket.com/albums/f226/phongtran452000/HIHOA/indo04.jpg

Thơ thì giống Aspirin
Nhạc thì cũng tựa Amoxicilin ấy mà
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Chằn Shrek

http://i747.photobucket.com/albums/xx118/thaythuoczom/www12-1.jpg

Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Chằn Shrek

http://i48.photobucket.com/albums/f226/phongtran452000/HIHOA/mecca01.jpg
http://i48.photobucket.com/albums/f226/phongtran452000/HIHOA/mecca02.jpg
http://i48.photobucket.com/albums/f226/phongtran452000/HIHOA/mecca03.jpg
http://i48.photobucket.com/albums/f226/phongtran452000/HIHOA/mecca04a.jpg
http://i48.photobucket.com/albums/f226/phongtran452000/HIHOA/mecca04b.jpg
http://i48.photobucket.com/albums/f226/phongtran452000/HIHOA/mecca05.jpg
http://i48.photobucket.com/albums/f226/phongtran452000/HIHOA/mecca06.jpg

Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

BS. Trần Bồng Lai

http://i747.photobucket.com/albums/xx118/thaythuoczom/www12-1.jpg

Thơ thì giống Aspirin
Nhạc thì cũng tựa Amoxicilin ấy mà
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

BS. Trần Bồng Lai

http://i48.photobucket.com/albums/f226/phongtran452000/HIHOA/LM01.jpg
http://i48.photobucket.com/albums/f226/phongtran452000/HIHOA/LM02.jpg
http://i48.photobucket.com/albums/f226/phongtran452000/HIHOA/LM04.jpg
http://i48.photobucket.com/albums/f226/phongtran452000/HIHOA/LM05.jpg
http://i48.photobucket.com/albums/f226/phongtran452000/HIHOA/LM06.jpg
http://i48.photobucket.com/albums/f226/phongtran452000/HIHOA/LM07.jpg

Thơ thì giống Aspirin
Nhạc thì cũng tựa Amoxicilin ấy mà
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

unhappy

Biết bao điều chưa được khám phá, thanks bác Chằn vì đã cho mọi người được đi du lịch miễn phí. Đọc bài Lăng Mộ của Tần Thuỷ Hoàng Un nhớ mình đã xem bộ phim" Người tình của Tần Thuỷ Hoàng" mối tình với nàng A Phòng, Doanh Chính đã cho xây cung A Phòng nhưng nghe nói sau này đã bị phá huỷ thì phải, không biết có chính xác không nữa?

Nỗi sầu như tóc bạc
Cứ cắt lại dài ra

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Chằn Shrek

UN:
Trang này ..."mấy chục năm" mới có một người comment :(. Bởi vậy, thấy UN commented. Chằn mừng...muốn hóc...huhu :((
Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

unhappy

@ Bác Chằn: Mong bác tiếp tục phát huy nhé, mọi điều cần biết được tìm thấy ở một nơi thế này thì còn gì bằng. Sự học không bờ mà phải không bác?:)

Nỗi sầu như tóc bạc
Cứ cắt lại dài ra

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Chằn Shrek

http://i48.photobucket.com/albums/f226/phongtran452000/HIHOA/tho01.jpg
http://i48.photobucket.com/albums/f226/phongtran452000/HIHOA/tho02.jpg
http://i48.photobucket.com/albums/f226/phongtran452000/HIHOA/tho03.jpg
http://i48.photobucket.com/albums/f226/phongtran452000/HIHOA/tho04.jpg
http://i48.photobucket.com/albums/f226/phongtran452000/HIHOA/tho05.jpg
http://i48.photobucket.com/albums/f226/phongtran452000/HIHOA/tho06.jpg
http://i48.photobucket.com/albums/f226/phongtran452000/HIHOA/tho07.jpg

Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 21 trang (201 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] ... ›Trang sau »Trang cuối