Trang trong tổng số 21 trang (201 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Chằn Shrek

Tuấn Khỉ đã viết:
Hằng năm cứ nhắc tới Táo Quân
Lại thấy nôn nao Tết thật gần
Dẫu chẳng mơ màng như thủa bé
Nhưng còn khắc khoải giống thời Xuân!

Sáu muơi năm sống ấy bình quân
Mở mắt rồi ra thấy thật gần
Cứ ngỡ chiêm bao vờn mộng mị
Nhành Mai vẫn nở rộ ngày Xuân!
Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Chằn Shrek

http://i747.photobucket.com/albums/xx118/thaythuoczom/noel01.jpg
http://i747.photobucket.com/albums/xx118/thaythuoczom/noel02.jpg

Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Chằn Shrek

http://i747.photobucket.com/albums/xx118/thaythuoczom/www12-1.jpg

Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Chằn Shrek

http://i747.photobucket.com/albums/xx118/thaythuoczom/king01.jpg
http://i747.photobucket.com/albums/xx118/thaythuoczom/king02.jpg
http://i747.photobucket.com/albums/xx118/thaythuoczom/king03.jpg
http://i747.photobucket.com/albums/xx118/thaythuoczom/king04.jpg
http://i747.photobucket.com/albums/xx118/thaythuoczom/king05.jpg
http://i747.photobucket.com/albums/xx118/thaythuoczom/king06.jpg
http://i747.photobucket.com/albums/xx118/thaythuoczom/king07.jpg

Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Chằn Shrek

http://i48.photobucket.com/albums/f226/phongtran452000/Thegioidoday/bannerGS.jpg

Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Chằn Shrek

http://i48.photobucket.com/albums/f226/phongtran452000/Thegioidoday/king1a.jpg
http://i48.photobucket.com/albums/f226/phongtran452000/Thegioidoday/king2a.jpg
http://i48.photobucket.com/albums/f226/phongtran452000/Thegioidoday/king3a.jpg
http://i48.photobucket.com/albums/f226/phongtran452000/Thegioidoday/king4a.jpg
http://i48.photobucket.com/albums/f226/phongtran452000/Thegioidoday/king5a.jpg
http://i48.photobucket.com/albums/f226/phongtran452000/Thegioidoday/king6a.jpg
http://i48.photobucket.com/albums/f226/phongtran452000/Thegioidoday/king7a.jpg

Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Chằn Shrek

http://i48.photobucket.com/albums/f226/phongtran452000/Thegioidoday/bannerGS.jpg

Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Chằn Shrek

http://i48.photobucket.com/albums/f226/phongtran452000/nhatho01.jpg
http://i48.photobucket.com/albums/f226/phongtran452000/nhatho02.jpg
http://i48.photobucket.com/albums/f226/phongtran452000/nhatho03.jpg
http://i48.photobucket.com/albums/f226/phongtran452000/nhatho04.jpg
http://i48.photobucket.com/albums/f226/phongtran452000/nhatho05.jpg
http://i48.photobucket.com/albums/f226/phongtran452000/nhatho06.jpg
http://i48.photobucket.com/albums/f226/phongtran452000/nhatho07-1.jpg
http://i48.photobucket.com/albums/f226/phongtran452000/nhatho08.jpg

Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

BS. Trần Bồng Lai

http://i48.photobucket.com/albums/f226/phongtran452000/Thegioidoday/bannerGS.jpg

Thơ thì giống Aspirin
Nhạc thì cũng tựa Amoxicilin ấy mà
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

BS. Trần Bồng Lai

http://i747.photobucket.com/albums/xx118/thaythuoczom/thaythuoc01/Vatican01.jpg
http://i747.photobucket.com/albums/xx118/thaythuoczom/thaythuoc01/vatican02.jpg
http://i747.photobucket.com/albums/xx118/thaythuoczom/thaythuoc01/vatican03.jpg
http://i747.photobucket.com/albums/xx118/thaythuoczom/thaythuoc01/vatican04.jpg
http://i747.photobucket.com/albums/xx118/thaythuoczom/thaythuoc01/vatican05.jpg
http://i747.photobucket.com/albums/xx118/thaythuoczom/thaythuoc01/vatican06-1.jpg
http://i747.photobucket.com/albums/xx118/thaythuoczom/thaythuoc01/vatican07.jpg

Thơ thì giống Aspirin
Nhạc thì cũng tựa Amoxicilin ấy mà
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 21 trang (201 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] ... ›Trang sau »Trang cuối