Trang trong tổng số 21 trang (201 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

NanLan

Chằn tinh Shrek đã viết:
UN:
Trang này ..."mấy chục năm" mới có một người comment :(. Bởi vậy, thấy UN commented. Chằn mừng...muốn hóc...huhu :((
Tại Chằn chạy vù vù. Vừa chạy bở hơi tai đến nơi chưa du ngoạn xong thì Chằn đã đi chỗ khác. Lấy đâu thời gian và hơi sức mà comment.
Cái gì thì cũng phải kết hợp với nghỉ ngơi chứ:d.

@Un, Đi du lịch miễn phí thích thật đấy nhỉ. Mà không cho nghỉ cũng chịu chết bạn nhi?
Có ai quay lại mùa Thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Chằn Shrek

http://i747.photobucket.com/albums/xx118/thaythuoczom/www12-1.jpg

Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Chằn Shrek

http://i747.photobucket.com/albums/xx118/thaythuoczom/thaythuoc01/AC01.jpg
http://i747.photobucket.com/albums/xx118/thaythuoczom/thaythuoc01/AC02.jpg
http://i747.photobucket.com/albums/xx118/thaythuoczom/thaythuoc01/AC03.jpg
http://i747.photobucket.com/albums/xx118/thaythuoczom/thaythuoc01/AC04.jpg
http://i747.photobucket.com/albums/xx118/thaythuoczom/thaythuoc01/AC05.jpg
http://i747.photobucket.com/albums/xx118/thaythuoczom/thaythuoc01/AC06.jpg

Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Chằn Shrek

http://i747.photobucket.com/albums/xx118/thaythuoczom/www12-1.jpg

Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Chằn Shrek

http://i747.photobucket.com/albums/xx118/thaythuoczom/LADYFIRST/Mona01.jpg

Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Chằn Shrek

http://i747.photobucket.com/albums/xx118/thaythuoczom/www12-1.jpg

Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Chằn Shrek

http://i747.photobucket.com/albums/xx118/thaythuoczom/LADYFIRST/oceo01.jpg
http://i747.photobucket.com/albums/xx118/thaythuoczom/LADYFIRST/oceo02.jpg
http://i747.photobucket.com/albums/xx118/thaythuoczom/LADYFIRST/oceo03.jpg

Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Chằn Shrek

http://i747.photobucket.com/albums/xx118/thaythuoczom/www12-1.jpghttp://i747.photobucket.com/albums/xx118/thaythuoczom/LADYFIRST/nghe01.jpg
http://i747.photobucket.com/albums/xx118/thaythuoczom/LADYFIRST/nghe02.jpg
http://i747.photobucket.com/albums/xx118/thaythuoczom/LADYFIRST/nghe03.jpg

Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Chằn Shrek

http://i747.photobucket.com/albums/xx118/thaythuoczom/LADYFIRST/ecua7.jpg


http://i747.photobucket.com/albums/xx118/thaythuoczom/LADYFIRST/MY01.jpg
http://i747.photobucket.com/albums/xx118/thaythuoczom/LADYFIRST/MY02.jpg
http://i747.photobucket.com/albums/xx118/thaythuoczom/LADYFIRST/MY03.jpg
http://i747.photobucket.com/albums/xx118/thaythuoczom/LADYFIRST/MY04.jpg
http://i747.photobucket.com/albums/xx118/thaythuoczom/LADYFIRST/MY05.jpg
http://i747.photobucket.com/albums/xx118/thaythuoczom/LADYFIRST/MY06.jpg
http://i747.photobucket.com/albums/xx118/thaythuoczom/LADYFIRST/MY07.jpg
http://i747.photobucket.com/albums/xx118/thaythuoczom/LADYFIRST/MY08.jpg

Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Chằn Shrek

http://i747.photobucket.com/albums/xx118/thaythuoczom/www12-1.jpg

Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 21 trang (201 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] ... ›Trang sau »Trang cuối