Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bào Như Hồ 1934

Thơ khóan thủ vĩ
(Thuận nghịch đọc)

Xe Be Đè Chè Bè Bé  Sẽ Đẻ

Xe tải chở hàng lắm nặng xe
Bé mà quá khổ bởi cơi be
Be hông ra rộng kinh hòang-bé
Sẽ mắt mở to - khủng khiếp đè
Đè người tử khỏi-đau mình sẽ
Đẻ thoát cơn qua-sụm bánh chè
Chè ngon giải nhiệt nàng sanh đẻ...
Bè chúc hồi sinh cảm tạ bè!

Bè tạ cảm sinh hồi chúc bè
Đẻ sanh nàng nhiệt giải ngon chè
Chè bánh sụm-qua cơn thoát đẻ
Sẽ mình đau -khỏi tử người đè
Đè khiếp khủng-to mở mắt sẽ
Bé hòang kinh rộng ra hông be
Be cơi bởi khổ quá mà bé...
Xe nặng lắm hàng chở tải xe!

15/3/15
Bào Như Hồ-Gò Công.
Được-mất lòng không quản
Thấp-cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bào Như Hồ 1934

khachla đã viết:
Tóc Mẹ Bạc Nhiều Em Biết Không!?

"Mẹ già ở túp lều tranh
Sớm thăm tối viếng mới đành dạ con"

Tóc mẹ bạc nhiều em biết không?
Mắt đôi tròng đã mập mờ trông
Bờ vai thấy nhức khi vào hạ
Khớp gối nghe đau lúc trở đông
Ấy vậy cam mình nào chịu nói
Để cho con cái vững an lòng
Tuổi già bóng xế nhà hiu quạnh...
Tóc mẹ bạc nhiều em biết không!?

Ẩn Nguyễn

Họa vận

Rần rần rộn rịp tết vui không?
Chướng thổi vèo qua hết ngóng trông*
Xuân đã sang rồi thời nóng hạ
Thu về mãn lại tiết mùa đông
Đời nghèo đeo mãi thương đau xót
Sống khổ mang luôn thảm não lòng
Cái kiếp bần hèn "rinh" mút chỉ...
Nỗi lòng Nguyên Đán đến buồn không?

Bào Như Hồ-Gò Công
*ngóng trông quà cáp từ thiện đến.
Được-mất lòng không quản
Thấp-cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bào Như Hồ 1934

Thơ khóan thủ vĩ
(Thuận nghịch đọc)

Lơ Tơ Mơ Quơ Sơ Chớ Sợ Quở

Lơ láo rộn ràng bộ láo lơ
Chớ đùa dai dẳng đám trai tơ
Tơ vương tuổi vị-yêu đương chớ
Sợ vướng thành niên -_đắm đuối mơ
Mơ tớ tham ô moi móc sợ ...
Quở quan hối lộ quá quào quơ
Quơ sành sanh sạch thanh tra quở...
Sơ báo ngập tràn cấp báo sơ!

Sơ báo cấp tràn ngập báo sơ
Quở tra thanh sạch sanh sành quơ
Quơ quào quá lộ hối quan quở
Sợ móc moi ô tham tớ mơ
Mơ đuối đắm niên thành vướng sợ
Chớ đương yêu vị tuổi vương tơ
Tơ trai đám dẳng dai đùa chớ...
Lơ láo bộ ràng rộn láo lơ!

Bào Như Hồ-Gò Công
Được-mất lòng không quản
Thấp-cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bào Như Hồ 1934

Thơ khoán thủ vĩ
(thuận nghịch đọc)

Mong - Đồng - Lòng - Không - Xong - Sống - Lóng - Ngóng

Mong "tớ" hiền khô chất phát mong
Sống "đầy" lương thiện ruộng vườn đồng
Đồng chung cày cuốc an lành sống
Lóng - diệt sâu rầy thỏa mãn lòng
Lòng rõ thị trường lên xuống - lóng
Ngóng xem giá cả thấp cao không
Không lo lúa giống có ngày ngóng...
Xong việc nhà nông tất bật xong!

Xong bật tất nông nhà việc xong
Ngóng ngày có giống lúa lo không
Không cao thấp cả giá xem ngóng
Lóng xuống lên trường thị rõ lòng
Lòng mãn thỏa rầy sâu diệt lóng
Sống lành an cuốc cày chung đồng
Đồng vườn ruộng thiện lương đầy sống...
Mong phát chất khô hiền tớ mong!

16-03-15
Bào Như Hồ - Gò Công
Được-mất lòng không quản
Thấp-cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bào Như Hồ 1934

Thơ khoán thủ vĩ
(thuận nghịch đọc)

Không - Thông - Đồng - Lòng - Trông - Ngóng - Sống - Động

Không thích bon chen, nhậu cũng không
Ngóng về vườn tược cấy cày thông
Thông minh trí tuệ ưa thành ngóng
Sống khỏe thiện tâm thích ruộng đồng
Đồng bạc ngàn năm dân ấm sống
Động vàng muôn thuở chúng yên lòng
Lòng chung nhẫn nại vui lao động...
Trông đến vụ mùa được giá trông!

Trông giá được mùa vụ đến trông
Động lao vui nại nhẫn chung lòng
Lòng yên chúng thuở muôn vàng động
Sống ấm dân năm ngàn bạc đồng
Đồng ruộng thích tâm thiện khỏe sống
Ngóng thành ưa tuệ trí minh thông
Thông cày cấy tược vườn về ngóng...
Không cũng nhậu, chen bon thích không!

17-03-15
Bào Như Hồ - Gò Công
Được-mất lòng không quản
Thấp-cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bào Như Hồ 1934

Làm ơn mắc oán ai ơi
Phước còn thoát chết không thời mất khôn
Thương nghèo khổ diệt ác ôn
Luật nào dung kẻ trả ơn hại người!

Kẻ làm thuê máu lạnh (1) đâm người
Toan cướp của đành đoạn hỡi ơi
Phước bạn hiền nhân may mắn nhé
Tù quân độc ác dữ dằn thôi
Hoàng Nam (2) tâm thiện giàu lòng tốt
Lê Đại (3) bất lương phản bội tồi
Lấy oán trả ơn phường mọi rợ...
Dã man đãng hậu hóa rồi đời!

19-03-2015
Bào Như Hồ - Gò Công

(1) Tựa bài báo CATP 19-3-2015 trang 9 Linh Chi - Hải Đăng
(2) Chủ cửa hàng may H.N
(3) Lê Đại kẻ thọ ơn bất lương, chia sẻ về gia cảnh khó khăn của mình được ô.Hiểu thương tình rước về nhà bửa trước, bửa sau toan giết hại ân nhân cướp của...Chưa một ngày làm thuê! "Làm ơn mắc oán!" có lẽ mới đúng.
Được-mất lòng không quản
Thấp-cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bào Như Hồ 1934

GIỐNG ĐI CÀY
Quế Hằng
Làm thơ ví thử việc đi cày
Chỉ phải gắng công lắm tứ hay
Chồng dạng chân chèo trên ruộng bắp
Vợ căng ngực đẩy dưới vườn cây
Miệt mài quả mẩy chim thèm lượn
Bền bỉ lá mềm  bướm muốn bay
Đất chẳng phụ công người vất vả
Bội thu  nếp tẻ sắn khoai đầy

http://imgs.emdep.vn/Shar...7/anhcuoi13-151338163.jpg

Nhà thương(*) bệnh tật cứu người
Nhà làm từ thiện suốt đời việc nhơn
Nhà tình nghĩa còn gì hơn
Nhà chùa phát thuốc tiếng đồn lành xa.

Nhà nông làm bạn cuốc trâu cày
Nhà bút quý yêu chữ nghĩa hay
Nhà khách (sạn, ca hát) hát ca thu bạc quảy
Nhà buôn lùi lậu lợi vàng cây
Nhà đầy lãng phí "bung" bê chạy
Nhà tớ gian tà "bể" ẵm bay
Nhà giáo "trồng người" luôn tốt dạy...
Nhà dân rách nát chuột lằn đầy!

Nhà báo loan tin giựt dọc đầy
Nhà đài truyền ảnh cướp cao bay
Nhà anh hối lộ dân hao đại
Nhà chị tham ô chúng tốn cây
Nhà nhảy xập xình vui vẻ hẩy
Nhà ca êm ả hát hò hay
Nhà (chứa) cò chặt đẹp tiền công gái...
Nhà (băng) cướp bảo kê bóc lột "cày!"

21-3-2015
Bào Như Hồ - Gò Công


(*) lâu rồi từ nhà thương không nghe mà chỉ còn nghe tiếng bệnh viện.
Được-mất lòng không quản
Thấp-cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bào Như Hồ 1934

Tài tính độc!

Hữu nhan sắc (hữu) thất đức nào sai(*)
Khen má hồng nhan tính độc tài
Hoa hậu Phương Nga (1) xinh lộng lẫy
Doanh nhân quật ngã (2) thảm thương thay
Đa năng lưu loát (3) tham gài bẩy
Mỹ nữ khôn ngoan (4) tội đọa đày
Chương Tử Di (5) danh nàng nghĩ dại...
Rồi đời tâm tiếng xấu muôn ngày!

(*) Câu chữ nho xưa
(1) Giăng bẩy doanh nhân báo CATP 21-3-2015 trang 11 Huệ Trinh (trích)
(2) Ô.H tin đưa hơn 16 tỷ bạc để mua nhà vẽ ảo
(3) Hoa hậu thông thạo 3 ngoại ngữ, có đóng phim, làm MC...
(4) Sắc đẹp khôn xảo tài lường gạt
(5) Cô được các bạn học chung mệnh danh là "Chương Tử Di của Việt Nam."
Được-mất lòng không quản
Thấp-cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bào Như Hồ 1934

Thơ Khóan Thủ Vĩ
(Thuận nghịch đọc)

Cha Ta Đa Xa Hoa Họa Quá Xá

Cha tài độc ác độc tài cha
Họa đến tan nhà nát tiếng ta
Ta dại "nuốt vô" nhiều lãnh họa
Quá sang phung phí lắm nguy đa
Đa tình lãng mạn yêu đương quá
Xá phật cầu trời thiện nguyện xa
Xa lánh bạn hiền thân tệ xá...
Hoa khôi đắm đuối "nín" (thở) vì hoa!

Hoa vì "nín" đuối đắm khôi hoa
Xá tệ thân hiền bạn lánh xa
Xa nguyện thiện trời cầu phật xá
Quá đương yêu mạn lãng tình đa
Đa nguy lắm phí phung sang quá
Hoạ lãnh nhiều "vô nuốt" dại ta
Ta tiếng nát nhà tan đến họa...
Cha tài độc ác độc tài cha!

26/3/15
Bào Như Hồ-Gò Công
Được-mất lòng không quản
Thấp-cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bào Như Hồ 1934

Bá Niên Giai Lão
(Thơ vui nhé)

(65)Sáu lăm đáo tế mới vừa qua
(70)Bảy chục còn xinh đẹp lão già
(74)Bảy bốn vui trời non nước lạ
(80)Tám mươi thích biển gío trăng hoa
(85)Tám năm sung mãn mây mưa khá
(90)Chín bó tung hòanh nhảy nhót ca
(96)Chín sáu vô tư yêu quá xá...
(100)Một trăm phước lộc thọ tình đa!

28/3/15
Bào Như Hồ-Gò Công
Được-mất lòng không quản
Thấp-cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] ... ›Trang sau »Trang cuối