Trang trong tổng số 130 trang (1300 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Rào-Nam

Gừ rừ, Gừ rừ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Tuấn Khỉ đã viết:
ngh.mai đã viết:
Chim đẹp thường không hót hay. Người đẹp thường hay hót không!
Chim đẹp thường không hót hay.
Người đẹp lại thường hay... hót!
Hoa đẹp thường không quả ngọt
Người đẹp... chua suốt bốn mùa!
Bác TuanKhi à:


Chim khôn tiếng hót rảnh rang
Người khôn hót cả ngày đàng... chưa xong
Họp hành cả tháng?... đi tong!
Hay chim một tiếng... trói tròng đoản văn!!!
...
!!!

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

ngh.mai đã viết:
Tuấn Khỉ đã viết:
ngh.mai đã viết:
Chim đẹp thường không hót hay. Người đẹp thường hay hót không!
Chim đẹp thường không hót hay.
Người đẹp lại thường hay... hót!
Hoa đẹp thường không quả ngọt
Người đẹp... chua suốt bốn mùa!
Chim khôn tiếng hót rảnh rang
Người khôn hót cả ngày đàng... chưa xong
Họp hành cả tháng?... đi tong!
Hay chim một tiếng... trói tròng đoản văn!!!
Chim khôn nhất giống chim câm
Người khôn nhất giống chỉ cầm, không đưa.
Họp hành chỉ kính, chỉ thưa
Hay gì chỉ trích không vừa lòng nhau.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

ngh.mai đã viết:
Tuấn Khỉ đã viết:
ngh.mai đã viết:
Chim đẹp thường không hót hay. Người đẹp thường hay hót không!
Chim đẹp thường không hót hay.
Người đẹp lại thường hay... hót!
Hoa đẹp thường không quả ngọt
Người đẹp... chua suốt bốn mùa!
Bác TuanKhi à:


Chim khôn tiếng hót rảnh rang
Người khôn hót cả ngày đàng... chưa xong
Họp hành cả tháng?... đi tong!
Hay chim một tiếng... trói tròng đoản văn!!!
...
!!![/quote]
Đúng

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Tuấn Khỉ đã viết:
ngh.mai đã viết:
Tuấn Khỉ đã viết:
ngh.mai đã viết:
Chim đẹp thường không hót hay. Người đẹp thường hay hót không!
Chim đẹp thường không hót hay.
Người đẹp lại thường hay... hót!
Hoa đẹp thường không quả ngọt
Người đẹp... chua suốt bốn mùa!
Chim khôn tiếng hót rảnh rang
Người khôn hót cả ngày đàng... chưa xong
Họp hành cả tháng?... đi tong!
Hay chim một tiếng... trói tròng đoản văn!!!
Chim khôn nhất giống chim câm
Người khôn nhất giống chỉ cầm, không đưa.
Họp hành chỉ kính, chỉ thưa
Hay gì chỉ trích không vừa lòng nhau.
Chim khôn đúng giống chim câm
Người khôn đúng giống cúi trầm đẩy đưa.
Nịnh trên, đạp dưới... luôn thưa
Quặn lòng... hai kẻ... đón đưa... lạc tầm

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Khenchê là hai từ đối nghĩa nhưng khen khéochê khéo là hai từ đồng nghĩa.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Bài thơ mà tác giả cảm thấy hay không bao giờ là bài thơ hay nhất!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Hồng Hải

Định nghĩa về Sâu sắc: Cái tạo ra độ sâu, chiều sâu nói chung là sâu thường do những vật sắc!
Ta về khuất bóng tây sơn nhạn
Tịch mịch rả cánh bay
Quay đầu là núi
Gửi lòng bằng hữu
Chỉ chút hương cay.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Làm

Làm hoa cho người ta hái
Làm gái cho người ta trêu.
Làm diễn đàn cho người ta quậy
Làm văn thơ cho người ta điêu.
Nếu mà không làm như vậy
Thì thôi đừng lấy làm điều!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Nếu một bài thơ không có gì hơn một bài văn xuôi thì nó chẳng phải thơ, cũng chẳng phải văn xuôi. Nó là ranh ngôn!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 130 trang (1300 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] ... ›Trang sau »Trang cuối