Trang trong tổng số 130 trang (1300 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Chằn Shrek

Kinh nghiệm: Cái tên mà con người gán cho những sai lầm của họ
Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

4i_nd

Chuồn chuồn bay thấp thì mưa
Không bay thì chắc là vừa mới đai (die-chết)
BQ chứ hổng phải AQ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Insensible

.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

unhappy

Hôm nay mưa, lạnh, ngồi nhắc lại chuyện cũ nhớ đến Bác giám đốc của cơ quan Ba trước kia, kể chuyện về những lần hội họp, có câu này còn nhớ và thấy đến giờ cũng vẫn là đề tài có vẻ còn như mới.
Kính thưa, kính biếu, kính mời
Trong ba kính ấy, anh yêu kính nào?

Nỗi sầu như tóc bạc
Cứ cắt lại dài ra

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

unhappy làm mình nhớ đến:

Thanh tra, Thanh Cát, Thanh Trì
Hễ có phong bì thì nói Thanh kiu!

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Chim đẹp thường không hót hay. Người đẹp thường hay hót không!

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thiên Phúc

Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ ...không đẹp.
Không bao giờ là quá muộn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

ngh.mai đã viết:
unhappy làm mình nhớ đến:

Thanh tra, Thanh Cát, Thanh Trì
Hễ có phong bì thì nói Thanh kiu!
Thanh liêm, thanh khiết, thanh cao
Chẳng bằng một chiếc phong bao thank you!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

LưuLy đã viết:
Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ ...không đẹp.
Hai phạm trù xấu và phụ nữ không bao giờ đi với nhau!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

ngh.mai đã viết:
Chim đẹp thường không hót hay. Người đẹp thường hay hót không!
Chim đẹp thường không hót hay.
Người đẹp lại thường hay... hót!
Hoa đẹp thường không quả ngọt
Người đẹp... chua suốt bốn mùa!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 130 trang (1300 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] ... ›Trang sau »Trang cuối