Cuộc bầu chọn "Những bài thơ Đường bạn yêu thích nhất" đã kết thúc từ tháng 9/2010 và admin đã thông báo kết quả bầu chọn ở trang 1 của topic này, các bạn có thể tìm đọc ở đây: http://www.thivien.net/fo...ID=SFEwrJ5goLdURAhz4kTAjQ
Do đó, để tránh các bạn vào sau không biết, tiếp tục vào bầu chọn, NT khoá chủ đề này lại vậy.
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"