Tên bài thơ: Nói ngược
Tác giả: Trương Vĩnh Ký (Việt Nam)
Gửi bởi Viên Vy
Ngày gửi: 21/07/2020 10:06
Xoá bởi: Vanachi
Lý do xoá: đề nghị gửi lại khi có nguồn tham khảoCon mèo ra đồng gặm cỏ,
Con dê vô bếp cạy nồi,
Ông già tám mươi nằm trên nôi,
Con-nít bên ba chống gậy đi dạo,
Bà bắt ốc tưởng kinh cầu đạo,
Ông thầy tu lơ - lửng dưới bào,
Gái hoa nương thi phát gọt đầu,
Ông thầy sãi tóc dài tới đất…
Trứng gà tha quạ lên ngồi côi cây
Con cóc đạp chết con tây;
Con nay bẻ cổ ông thầy mà lôi,
Thằng nhỏ mà đánh trả trời,
Một đoàn con-nít đuổi voi té đèo,
Chuộc chạy đầu mèo, muỗi đáp cánh giơi.

(Bài viết được gửi tự động)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.