Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

nhaque

Bạn nào hiểu xin giải đáp giùm:

Trong Truyện Kiều ở câu 572: "Hoa trôi TRÁC thắm, liễu xơ xác vàng"

Nhưng lại có chỗ "Hoa trôi GIẠT thắm, liễu xơ xác vàng"


Vậy thì GIẠT THẮM đúng hay TRÁC THẮM đúng. Và nghĩa của từ đúng là gì?

Tuy nhiên do ở nước ngoài nên tôi không có nhiều nguồn sách tham khảo (không tính đến internet) nên mới post ra đây, có nhiều người cùng tham khảo chắc thế nào cũng ra.

Rất lấy làm cảm ơn!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trương sỏi

Theo như hiểu về ngôn ngữ hiện đại tiếng việt thì chữ Trác thắm không có nghĩa gì có thể là viết sai chăng? Còn chữ giạt thắm thì có thể hiểu sắc thắm của hoa cứ tan dần tan dần vào sóng nước khi bông hoa bị trôi nổi không biết giạt về phương nào?
Nó tương xứng với hình ảnh : "Liễu xơ xác vàng" ở vế sau của câu thơ.

Chết không khéo Cụ Tố Như vả cho bây chừ ......
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]