Tên bài thơ: Mười một chén rượu uống vào
Tác giả: Trương Vĩnh Ký (Việt Nam)
Gửi bởi Viên Vy
Ngày gửi: 21/07/2020 09:41
Xoá bởi: Vanachi
Lý do xoá: đề nghị gửi lại khi có nguồn tham khảoMột chén giải cơn sầu,
Hai chén còn nhơn-đạo
Ba chén còn gượng-gạo
Bốn chén nỗi sân-si,
Năm chén sập thần-vì.
Sáu chén ngồi ghì xuống đó ;
Bảy chén thì đuối chẳng đi,
Tám chén lóc-trọc lộn ra,
Chín chén lóc-trọc lộn vô,
Mười chén ai xô tôi ngã,
Mười một chén chưỡi cha ai xô!

(Bài viết được gửi tự động)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.