Tên bài thơ: Lục bát làng
Tác giả: Đỗ Trọng Khơi (Việt Nam)
Gửi bởi Thái Ngọc Hiệp
Ngày gửi: 27/02/2021 14:50
Xoá bởi: Vanachi
Lý do xoá: cần có nguồn tham khảoNgười quê giữ lấy lề quê
Mặc sông sóng lớn vặn đê cong gầy
Đất xinh đất nở nơi đây
Đất rừng thành xóm đất xây nên làng
Rộng dài là bước đa mang
Tối đèn tắt lửa đỡ ngàn năm qua
Hạt mầm từ thuở thiết tha
Sắc hương riêng một nếp nhà buồn vui
Góp làng đẹp đến thế thôi
Nước mưa tựa nắng mấy thời ông cha
Trống dạo gọi khắp sâu xa
Gặp cô xoan lý là ta gặp nàng
Thân bầu dạ trúc xốn xang
Sáo Trương Chi gọi tiếng đàn Thạch Sanh
Ngọn cây dù rách hay lành
Đùm ôm lấy cội lấy cành mà tin
Góp làng đẹp đến thế thôi
Nếp quê quần tụ từ thời Rồng Tiên
Ai về trồng trúc ươm sen
Cho ai thấm một cõi miền là hoa.

(Bài viết được gửi tự động)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.