Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Vanachi

Tên bài thơ: Hôn nhân
Tên nguyên gốc: Marriage
Tác giả: Kahlil Gibran (Li Băng)
Nhóm bài: Nhà tiên tri
Gửi bởi hongha83
Ngày gửi: 21/04/2009 18:41
Xoá bởi: Vanachi
Lý do xoá: Theo yêu cầu của người dịchNguyên bản:
Then Almitra spoke again and said, "And what of Marriage, master?"

And he answered saying:

You were born together, and together you shall be forevermore.

You shall be together when white wings of death scatter your days.

Aye, you shall be together even in the silent memory of God.

But let there be spaces in your togetherness,

And let the winds of the heavens dance between you.

Love one another but make not a bond of love:

Let it rather be a moving sea between the shores of your souls.

Fill each other's cup but drink not from one cup.

Give one another of your bread but eat not from the same loaf.

Sing and dance together and be joyous, but let each one of you be alone,

Even as the strings of a lute are alone though they quiver with the same music.

Give your hearts, but not into each other's keeping.

For only the hand of Life can contain your hearts.

And stand together, yet not too near together:

For the pillars of the temple stand apart,

And the oak tree and the cypress grow not in each other's shadow.

(Bài viết được gửi tự động)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vanachi

Bản dịch của Giải Nghiêm
Gửi bởi hongha83
Ngày gửi: 21/04/2009 18:41Rồi khi ấy Almitra lại hỏi: “Hôn nhân là gì, xin Thầy hiển thị cho.”

Ngài trả lời:

Sinh ra cùng nhau, và sẽ cùng nhau mãi mãi.

Sẽ cùng nhau khi đôi cánh trắng tử thần xua trắng những ngày xanh.

Sẽ mãi bên nhau - cả trong ký ức lặng câm của vĩnh hằng Tạo Hoá.

Nhưng trong sự bên nhau - xin hãy để cho không gian có mặt

Và để cho gió của những thiên đàng bay lượn giữa hai bên.

Hãy yêu nhau, nhưng đừng biến tình yêu thành sợi dây ràng buộc:

Hãy để tình yêu là biển cả chuyển lưu giữa hai bờ bến tâm hồn.

Hãy rót vào cốc cho nhau nhưng chớ uống chung từ một cốc.

Hãy chia cho nhau mẩu bánh nhưng chớ ăn cùng từ một ổ.

Hãy múa hát với nhau, hân hoan vui vẻ, nhưng hãy cho mỗi người được đơn độc với riêng mình,

Ngay những giây đàn lia kia cũng một mình, dù rung cùng giai điệu.

Hãy trao trái tim mình, nhưng chẳng phải để cho nhau cất giữ,

Bởi chỉ bàn tay Cuộc Đời mới bao dung được trái tim mình.

Hãy đứng bên nhau, nhưng chớ gần nhau quá:

Bởi những cây trụ của ngôi đền cũng còn cần đứng riêng ra,

Và ngoài kia cây bách, cây sồi không lớn lên trong bóng mát của nhau.


Chú thích:
Nguồn: http://nhatientri.kahlilg...bran.googlepages.com/home

(Bài viết được gửi tự động)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]