Trang trong tổng số 9 trang (82 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9]

Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

Góp với SN một bài dịch từ lâu.
Phiên bản chữ Hán và phiên âm
đã có, tôi không đưa thêm vào nữa.

           LÊN LẦU NHẠC DƯƠNG
                 ĐỖ PHỦ
      Xưa nghe nói nước Động Đình
  Nhạc Dương nay mới một mình bước lên
      Đông, Nam Ngô, Sở hai bên
  Đất trời trôi nổi, ngày đêm bồng bềnh
      Người thân tin tức vắng tanh
  Thân già, bệnh lắm lênh đênh một thuyền
      Giặc trên ải Bắc chưa yên
  Lệ sa, mũi chảy dựa hiên ngậm ngùi.

      NGUYỄN CHÂN dịch 03.02.1996
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

KHÚC GIANG ỨC NGUYÊN CỬU
                  BẠCH CƯ DỊ
       Xuân lai vô bạn, nhàn du thiểu
       Hành lạc tam phân giảm nhị phân
       Hà huống kim triêu hạnh viên lí
       Nhàn nhân phùng tận, bất phùng quân.

           KHUC GIANG NHỚ NGUYÊN CỬU
                  BẠCH CƯ DỊ
          Xuân về không bạn, chơi đâu
      Ba phần vúi thú đã hầu giảm hai
          Như trong vườn hạnh sớm mai
      Bạn chơi gặp đủ,  chỉ người là không.

        Xuân về không bạn, it đi  chơi
        Vui thú ba phần giảm mất hai
        Vườn hạnh sớm nay đây cũng thế
        Người quen gặp cả, thiếu anh thôi.

          NGUYỄN CHÂN dịch 17.08.1995
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 9 trang (82 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9]