Trang trong tổng số 90 trang (892 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

letam

nguyentuong đã viết:
Hôm nay mải công việc
Giờ mới về đến nhà
Thấy quân ta đang thắng
Ha
Nguyễn Tương, Nguyễn Tưởng… Nguyễn Tường
Hôm qua sợ quá kiếm đường chạy xa
Tối về thanh minh thanh nga
Tự an ủi lấy rằng là “địch” thua
Bồng con, dẫn vợ đi “tua”
Đứng trước cổng chùa gõ mõ ăn năn
Nhà sư thấy thế cười gằn:
- Có tu đến chết ( thói) lăng nhăng vẫn còn
 Vui là chính - Chính là vui!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

letam

Đồ Nghệ đã viết:
Nghiêng tai từ nãy đến giờ
Nghĩ thương Letam một cờ một thân
Đã mang cái tiếng hồng quần
Đao binh nên né, bụi trần tránh xa
"Khôn ngoan cũng thể"...thật mà !
"Dẫu rằng vụng dại" các bà chớ lo
Cơm còn đói, phở ai cho ???
Cơm chắc dạ, phở hao kho...tốn tiền
Biết vậy nhưng quả thật ...phiền
Bởi chưng (khắp chốn) phở cứ triền miên mời chào
Khi "đói" biết tính thế nào
Dẫu rằng "cho sạch" ai nào chẳng hay

Letam có kế thì bày...
Nghệ xin giơ cả hai tay theo liền.

ĐN.190409.
Hôm qua Đồ Nghệ nói rằng
Đàn bà sâu sắc không bằng… cái cơi?
Câu ấy ai cũng biết rồi
Trọng nam, khinh nữ từ thời xa xưa.
Rõ ràng bên ấy đã thua
Nên mới viện dẫn câu xưa cũ mèm
Nông nổi nên mới tòm tem
Thua trận nên mới gọi kèm thêm quân
Phong lưu rất mực hồng quần
Chỉ cần võ miệng là quân kia hàng.
Thua to nên mới la làng
115 đến đưa chàng đi tiêm
LỬA mà có tới cứu thêm
Gọi 114 là đêm nay tàn.
 Vui là chính - Chính là vui!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

huongnhu


"Hôm qua Đồ Nghệ nói rằng
Đàn bà sâu sắc không bằng… cái cơi?
Câu ấy ai cũng biết rồi
Trọng nam, khinh nữ từ thời xa xưa.
Rõ ràng bên ấy đã thua
Nên mới viện dẫn câu xưa cũ mèm
Nông nổi nên mới tòm tem
Thua trận nên mới gọi kèm thêm quân
Phong lưu rất mực hồng quần
Chỉ cần võ miệng là quân kia hàng.
Thua to nên mới la làng
115 đến đưa chàng đi tiêm
LỬA mà có tới cứu thêm
Gọi 114 là đêm nay tàn."


@Chị: Hahhaa, hnhu đọc bài thơ viết mà phục quá chời. Hnhu có một câu cửa miệng như dzầy: Thế nhân một đoá Vô thường, hiếm hoi!, chị vẽ chưn dung giùm hnhu đi.
Thế nhân một đoá Vô thường, hiếm hoi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

letam

CHÂN DUNG TỰ HOẠ

Gương kia ngự ở trên tường
Nước ta ai đẹp được dường như ta?
- Xưa kia bà đẹp nhất nhà
Ngày nay bà xấu như là ma trơi
Biết làm sao nữa hả trời?
Đập gương thì tiếc công người mua gương.
 Vui là chính - Chính là vui!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

letam

huongnhu đã viết:

"Hôm qua Đồ Nghệ nói rằng
Đàn bà sâu sắc không bằng… cái cơi?
Câu ấy ai cũng biết rồi
Trọng nam, khinh nữ từ thời xa xưa.
Rõ ràng bên ấy đã thua
Nên mới viện dẫn câu xưa cũ mèm
Nông nổi nên mới tòm tem
Thua trận nên mới gọi kèm thêm quân
Phong lưu rất mực hồng quần
Chỉ cần võ miệng là quân kia hàng.
Thua to nên mới la làng
115 đến đưa chàng đi tiêm
LỬA mà có tới cứu thêm
Gọi 114 là đêm nay tàn."


@Chị: Hahhaa, hnhu đọc bài thơ viết mà phục quá chời. Hnhu có một câu cửa miệng như dzầy: Thế nhân một đoá Vô thường, hiếm hoi!, chị vẽ chưn dung giùm hnhu đi.[/quote]

Cảm ơn huongnhu đã có nhời khen, chỉ là bút chiến mà thôi.
 Vui là chính - Chính là vui!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tường Thụy

huongnhu đã viết:

@Chị: Hahhaa, hnhu đọc bài thơ viết mà phục quá chời. Hnhu có một câu cửa miệng như dzầy: Thế nhân một đoá Vô thường, hiếm hoi!, chị vẽ chưn dung giùm hnhu đi.
Nhìn kỹ mới biết Hương Nhu
Thoạt trông tưởng khóc hu hu bắt đền
Có dài chi một cái tên
Mà đem viết tắt để phiền chính ta

(tướng giặc vẽ giúp chân dung đấy)
Giá mà đừng lạc lá thư
Tôi đừng vụng dại, vần thơ đừng buồn


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

huongnhu

Nhìn kỹ mới biết Hương Nhu
Thoạt trông tưởng khóc hu hu bắt đền
Có dài chi một cái tên
Mà đem viết tắt để phiền chính ta

(tướng giặc vẽ giúp chân dung đấy)[/color=purple]


Á, tướng giặc dzẽ giùm chưn dun. Hay ha! Thanks nhìu.

Tên thời của Má đặt ra
Thích dài hoặc ngắn ấy là...tuỳ tâm
Bữa nào chời nóng hầm hầm
Viết dài, lười biếng, vài âm, lấy lề (lấy lệ = bút tre :D )
Bữa nào chời lạnh tái tê
Viết thời đầy đủ, hổng che chữ nào.

Ừa thì, tánh thích tầm phào
Cũng là cái cớ vẽ nhàu, chưn dun. :D
Thế nhân một đoá Vô thường, hiếm hoi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tường Thụy

THẾ TRẬN HIỆN NAY

Khá khen cho Đồ Nghệ
Biết tiến lại biết lui
Biết khiêu khích trêu ngươi
Nể

Ngọn Lửa phừng phừng đốt
Cả eros, Letam
Đứng đầu mũi tiến công
Tốt

Mưu Anh phờ luôn đổi
Khổ nhục kế đang dùng
Định chẳng biết đâu lần
Giỏi!

Thêm Hương Nhu lớ ngớ
Ở đâu bỗng lạc vào
Không sợ cháy hay sao
Chớ!

Nam không cần xuất tướng
Tiến công đủ ba hướng
Phe nữ tặc sắp hàng
Nhàn!
Giá mà đừng lạc lá thư
Tôi đừng vụng dại, vần thơ đừng buồn


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

huongnhu

Nam không cần xuất tướng
Tiến công đủ ba hướng
Phe nữ tặc sắp hàng
Nhàn!Chớ có khinh địch, bớ ai kia
Biết giặc, biết ta, kẻo, hết dzìa
Có chị Letam làm chủ Soái
Hnhu lơ ngơ cũng chẳng "tè" (đâu!):D

Hnhu đang nghiên kíu chận địa. Đừng có hòng mà ăn hiếp hnhu! Nhá! Nhá! Nhá! :D
Thế nhân một đoá Vô thường, hiếm hoi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tường Thụy

letam đã viết:
CHÂN DUNG TỰ HOẠ

Gương kia ngự ở trên tường
Nước ta ai đẹp được dường như ta?
- Xưa kia bà đẹp nhất nhà
Ngày nay bà xấu như là ma trơi
Biết làm sao nữa hả trời?
Đập gương thì tiếc công người mua gương.
Ta nghĩ Lâm Tê sắc mặn mà
Tự chê mình xấu, ý lừa ta?
Nghĩ rằng Thị Nở không ai bắt
Có bắt thì ta cũng thả ra???

(hẳn đấy cũng là một kế)
Giá mà đừng lạc lá thư
Tôi đừng vụng dại, vần thơ đừng buồn


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 90 trang (892 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] ... ›Trang sau »Trang cuối