Tên bài thơ: Bùn - Sen
Tác giả: Trần Mạnh Hảo (Việt Nam)
Gửi bởi Die Autumn
Ngày gửi: 01/04/2009 21:30
Số lần sửa: 1
Lần sửa cuối: 01/04/2009 21:38 bởi Die Autumn
Xoá bởi: Vanachi
Lý do xoá: Nguồn không đảm bảoĐâu dám chê bùn đen
Từ bùn sâu sen nở
Khi em ngắm hoa sen
Có nghe bùn nín thở?


Chú thích:
http://vnthuquan.net/tho/...%E1%BA%A1nh%20H%E1%BA%A3o

(Bài viết được gửi tự động)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.