@Vanachi: Vâng, hôm trước em lên nhìn ngang ngửa thế nào lại không thấy cái chú thích mới chết chứ :D
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.