Trang trong tổng số 6 trang (56 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Vanachi

Nguyên Tiêu, Nguyên Tiểu với Nguyên Tiêu,
Đến với Hội Thơ chán ít nhiều.
Hẹn người không gặp, đành quanh quẩn,
Chụp ảnh gửi lên, kẻo bảo điêu. :D


http://www.thivien.net/misc/HoiTho09-small/IMG_4861.jpg

http://www.thivien.net/misc/HoiTho09-small/IMG_4866.jpg

http://www.thivien.net/misc/HoiTho09-small/IMG_4867.jpg

http://www.thivien.net/misc/HoiTho09-small/IMG_4490.jpg

http://www.thivien.net/misc/HoiTho09-small/IMG_4495.jpg
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vanachi

http://www.thivien.net/misc/HoiTho09-small/IMG_4496.jpg

http://www.thivien.net/misc/HoiTho09-small/IMG_4497.jpg

http://www.thivien.net/misc/HoiTho09-small/IMG_4499.jpg

http://www.thivien.net/misc/HoiTho09-small/IMG_4509.jpg

http://www.thivien.net/misc/HoiTho09-small/IMG_4518.jpg
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vanachi

http://www.thivien.net/misc/HoiTho09-small/IMG_4519.jpg

http://www.thivien.net/misc/HoiTho09-small/IMG_4520.jpg

http://www.thivien.net/misc/HoiTho09-small/IMG_4532.jpg

http://www.thivien.net/misc/HoiTho09-small/IMG_4567.jpg

http://www.thivien.net/misc/HoiTho09-small/IMG_4578.jpg
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vanachi

http://www.thivien.net/misc/HoiTho09-small/IMG_4588.jpg

http://www.thivien.net/misc/HoiTho09-small/IMG_4593.jpg

http://www.thivien.net/misc/HoiTho09-small/IMG_4596.jpg

http://www.thivien.net/misc/HoiTho09-small/IMG_4598.jpg

http://www.thivien.net/misc/HoiTho09-small/IMG_4602.jpg
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vanachi

http://www.thivien.net/misc/HoiTho09-small/IMG_4653.jpg

http://www.thivien.net/misc/HoiTho09-small/IMG_4679.jpg

http://www.thivien.net/misc/HoiTho09-small/IMG_4680.jpg

http://www.thivien.net/misc/HoiTho09-small/IMG_4686.jpg

http://www.thivien.net/misc/HoiTho09-small/IMG_4740.jpg
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vanachi

http://www.thivien.net/misc/HoiTho09-small/IMG_4747.jpg

http://www.thivien.net/misc/HoiTho09-small/IMG_4752.jpg

http://www.thivien.net/misc/HoiTho09-small/IMG_4762.jpg

http://www.thivien.net/misc/HoiTho09-small/IMG_4770.jpg

http://www.thivien.net/misc/HoiTho09-small/IMG_4773.jpg
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vanachi

http://www.thivien.net/misc/HoiTho09-small/IMG_4777.jpg

http://www.thivien.net/misc/HoiTho09-small/IMG_4783.jpg

http://www.thivien.net/misc/HoiTho09-small/IMG_4785.jpg

http://www.thivien.net/misc/HoiTho09-small/IMG_4787.jpg

http://www.thivien.net/misc/HoiTho09-small/IMG_4789.jpg
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vanachi

http://www.thivien.net/misc/HoiTho09-small/IMG_4804.jpg

http://www.thivien.net/misc/HoiTho09-small/IMG_4813.jpg

http://www.thivien.net/misc/HoiTho09-small/IMG_4817.jpg

http://www.thivien.net/misc/HoiTho09-small/IMG_4822.jpg

http://www.thivien.net/misc/HoiTho09-small/IMG_4840.jpg

http://www.thivien.net/misc/HoiTho09-small/IMG_4854.jpg
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Hu hu, đau khổ, ôi, đâu khổ?
Sân nhà Thái Học đợi người thơ
Máy ảnh xịn mà không được chụp
Đứng ngóng giữa sân đến Một giờ!

Hic, đã nói sân thơ Trẻ mà. Chú Điệp chỉ thích ngắm các nhà thơ già thôi!
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hongha83

Nếu chị Hoa Xuyên Tuyết nói rõ sân thơ trẻ ở cuối Văn Miếu nhà Thái học thì có lẽ đã không xảy ra sự đáng tiếc trên rồi
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 6 trang (56 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối