Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

hongha83

Tên bài thơ: Độ Thanh Hà
Tên nguyên gốc: 渡清河
Tên tiếng Việt: Qua sông Thanh Hà
Tác giả: Hoàng Nguyễn Thự (Việt Nam)
Gửi bởi hongha83
Ngày gửi: 30/04/2022 09:04
Xoá bởi: hongha83
Lý do xoá: Trùng招招舟子渡清河,
一望汪洋漾碧羅。
遠闊源頭來萬派,
近通海口浚重波。
中流鹹潤水常静,
上岸陳儲餉委多。
只笑漁人安俗見,
卻於南北限津涯。


Phiên âm:
Chiêu chiêu chu tử độ Thanh Hà,
Nhất vọng uông dương dạng bích la.
Viễn khoát nguyên đầu lai vạn phái,
Cận thông hải khẩu tuấn trùng ba.
Trung lưu hàm nhuận thuỷ thường tĩnh,
Thượng ngạn trần trừ hướng uỷ đa.
Chỉ tiếu ngư nhân an tục kiến,
Khước ư nam bắc hạn tân nha (nhai).


Dịch nghĩa:
Vẫy gọi lái đò chở qua sông Thanh Hà
Nhìn thấy nước mênh mang như dải lụa biếc
Xa xa đầu nguồn thu nạp muôn dòng
Gần thì thông ra cửa biển trùng trùng sóng vỗ
Giữa dòng pha nước mặn, dòng nước thường yên ắng
Trên bờ thấy bày đặt nhiều món ăn
Chỉ cười người đánh cá có cái nhìn hạn hẹp
Lại chia bến bờ thành ra nam bắc


Chú thích:
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hongha83

Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng
Gửi bởi hongha83
Ngày gửi: 30/04/2022 09:04Đò sang gọi lái vượt Thanh Hà
Bát ngát như dòng lụa trải qua
Nối tận đầu nguồn muôn nhánh nhỏ
Thông liền cửa biển vạn trùng xa
Lặng lờ con nước pha nhiều muối
La liệt triền sông bán lắm quà
Cười đám ngư dân nhìn hạn hẹp
Bến bờ nam bắc lại chia ra.


Chú thích:
Nguồn: Thơ chữ Hán Hoàng Nguyễn Thự, Nguyễn Hữu Thăng giới thiệu và dịch thơ, NXB Hội nhà văn, 2022

(Bài viết được gửi tự động)
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]