Cám ơn Thi viện đã đăng những bài thơ của tôi, nhưng có một chút lầm lẫn, có một bài thơ không phải của tôi, bài thơ đó ở đây ạ: http://www.thivien.net/Th...m-ESWbw6jynIKtXAyX7JD9gg.
Mong Thi viện sửa lại cho đúng tên tác giả bài thơ ấy ạ.