Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/08/2018 14:17, số lượt xem: 65

Ngắn ngủn mà sao gọi áo dài?
Cắt đơm gọt xẻ chẳng ra ai
Bo tà túm lại cao ngang gối
Xẻ cổ bành ra rộng quá vai
Đường eo hơ hớ co thành cuộn
Nét ngực tênh hênh lộ rõ bài
Mẫu mốt phai mờ duyên thục nữ
Ai ơi chớ để áo dài lai!

(Tết 2018)