Chưa có đánh giá nào
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hảo liễu vào 16/01/2018 15:28

Bài thơ chưa có nguyên tác, xin mời xem bản dịch!

Nếu bạn có nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Quỳnh Trâm

Tôi nói với niềm tin tuyệt đối
những lời cầu nguyện có trước Thượng Đế
Những lời nguyện cầu tạo ra Thượng đế.
Thượng Đế tạo ra con người,
Và con người tạo ra những lời cầu nguyện
để tạo ra Thượng đế là đấng tạo ra con người.


Dịch từ bản dịch tiếng Anh của Benjamin và Barbara Harshav.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Benjamin và Barbara Harshav

Gods come and go, prayers remain forever (3) (tiếng Anh)

I say with perfect faith
that prayers precede God.
Prayers created God.
God created man,
And man creates prayers
that create God who creates man.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời