MƯA RƠI

Mưa rơi, tí tách mưa rơi     
Tần ngần gỡ tóc rối bời hàng me
Kẽo cà kẽo kẹt bờ tre
Liêu xiêu nhà lá chở che một thời.

Mưa rơi, từng hạt chơi vơi
Khắc  vào hoài niệm một thời vấn vương   
Anh đi đã mấy mùa nương    
Đôi ta chín hẹn mười thương đợi chờ.

Nhớ người gìn giữ cõi bờ
Vững vàng tay súng từng giờ biên cương  
Cho bao giấc ngủ em thương  
Tuổi hồng dệt mộng mái trường ước mơ.

Mưa reo tiếng nhạc đường tơ
Ngọt ngào huyền diệu đợi chờ đêm xuân
Tiếng mưa trong đến vô ngần
Đọng vào ký ức muôn phần  nhớ thương.