Tuyệt vời!Mình đã đọc bài thơ này mấy lần rùi.Càng đọc càng thấy hay.Cảm ơn bạn!