Tôi đến như cơn gió
Vô tình chợt thoảng qua
Em cười tôi như thể
Tôi kẻ diễu chuyện qua

Ai đâu biết tình yêu trong em
Chỉ là chuyện kể giữa cuộc vui bạn bè, những người phụ nữ
Những người tôi yêu hết cả đời
Để họ nói chuyện về tình yêu và cười

Thơ tôi xấu chính bởi vì tôi xấu
Nên Thơ tôi là của cải của mình tôi